Regulamin VI Biegu i Marszu Walentynkowego

1. Organizator
– Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”

2. Współorganizator
– Nadleśnictwo Kolumna
– Urząd Miejski w Pabianicach

3. Cel
– popularyzacja biegania na terenie obszarów leśnych
– popularyzacja Nordic Walking
– promowanie zdrowego stylu życia
– integracja mieszkańców miasta i regionu

4. Termin, miejsce i trasa
– 13 lutego 2022 roku (niedziela), w godzinach 9.00 – 11.00
– Start i meta oraz Biuro Biegu zlokalizowane będą na parkingu leśnym w Hermanowie
– Bieg odbędzie się na dystansie 11 km (dłuższa Ścieżka Biegowa i Nordic Walking) dla biegaczy. Dystans 7 km (krótsza Ścieżka Biegowa i Nordic Walking) przeznaczony jest dla chodziarzy Nordic Walking.

5. Program
godzina 8:30 – otwarcie Biura Biegu
godzina 9:00 – start Biegu
godzina 10.00 – pierwsi zawodnicy na mecie, rozpoczęcie wydawania ciepłego posiłku i napoju rozgrzewającego
godzina 10:30 – losowanie nagród (w zależności od pozyskanych sponsorów)
godzina 11:00 – zakończenie imprezy

6. Uczestnictwo
– Bieg ma charakter koleżeński i odbędzie się bez pomiaru czasu
– Prawo do udziału w Biegu ma każda osoba powyżej 16 roku życia (osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przyniesienia podpisanego zezwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów)
– Każdy startujący w Biegu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki – Każdy z zawodników biorący udział w Biegu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystywanie swojego wizerunku w celu promocji oraz dokumentowania zawodów.

7. Zgłoszenia
– Zgłoszenia do Biegu odbywają się poprzez wpłatę kwoty 10 zł do dnia 9 lutego 2022 (środa) na konto Organizatora. W tytule przelewu prosimy wpisać: Bieg Walentynkowy oraz imię i nazwisko uczestnika Biegu.
– Jeżeli Ktoś ma ochotę to może wpaść zapisać się w siedzibie Stowarzyszenia. Będziemy we wtorek w godz. 17.00 – 19.00
– Możliwe jest zapisanie się na Bieg Walentynkowy w dniu startu czyli 13 lutego 2022 roku jednak koszt Biegu wynosić będzie w tym dniu 20,00 zł

Dane do przelewu
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice
Nr konta bankowego: 29 1240 3044 1111 0010 6130 3077
Tytuł przelewu: Bieg Walentynkowy – imię i nazwisko uczestnika

8. Świadczenia dla zawodników
– Każdy zawodnik, który wystartuje i ukończy Bieg otrzyma ciepły posiłek, napoje, coś słodkiego.
– Każdy z zawodników weźmie udział w losowaniu nagród w konkursie.

9. Pozostałe informacje
Trasa Biegu nie będzie zamknięta dla osób niestartujących w Biegu czy pojazdów mechanicznych. Każdy z zawodników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących przebywania i korzystania z terenów leśnych oraz do wykonywania poleceń organizatora.

10. Postanowienia końcowe
– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
Mile widziane Walentynkowe akcenty 

Brak możliwości komentowania