III Bieg Walentynkowy

REGULAMIN
III Bieg Walentynkowy

1. Organizator

– Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”

2. Współorganizatorzy

– Nadleśnictwo Kolumna – – Urząd Miejski w Pabianicach

3. Cel

– popularyzacja biegania na terenie obszarów leśnych
– popularyzacja Nordic Walking
– promowanie zdrowego stylu życia
– integracja mieszkańców miasta i regionu

4. Termin, miejsce i trasa

– 11 lutego 2018 roku (niedziela), w godzinach 9.00 – 11.00
– Start i meta oraz Biuro Biegu zlokalizowane będą na parkingu leśnym w Hermanowie
– Bieg odbędzie się na dystansie 11 km (dłuższa Ścieżka Biegowa i Nordic Walking) dla biegaczy. Dystans 7 km (krótsza Ścieżka Biegowa i Nordic Walking) przeznaczony jest dla chodziarzy Nordic Walking.

5. Program

godzina 8:15 – otwarcie Biura Biegu
godzina 9:00 – start Biegu
godzina 9:40 – pierwsi zawodnicy na mecie, rozpoczęcie wydawania ciepłego posiłku i napoju rozgrzewającego
godzina 10:30 – losowanie nagród (w zależności od pozyskanych sponsorów)
godzina 11:00 – zakończenie imprezy

6. Uczestnictwo

– Bieg ma charakter koleżeński i odbędzie się bez pomiaru czasu
– Prawo do udziału w Biegu ma każda osoba powyżej 16 roku życia (osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przyniesienia podpisanego zezwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów)
– Każdy startujący w Biegu bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki – Każdy z zawodników biorący udział w Biegu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystywanie swojego wizerunku w celu promocji oraz dokumentowania zawodów.

7. Zgłoszenia

– Zgłoszenia do Biegu odbywają się poprzez wpłatę kwoty 5 zł do dnia 1 lutego 2018 (środa) bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia we wtorki i czwartki w godzinach 17.00 -19.00 lub dokonanie przelewu w kwocie 5 zł na konto Organizatora. W tytule przelewu prosimy wpisać: Bieg Walentynkowy oraz imię i nazwisko uczestnika Biegu.
– Możliwe jest zapisanie się na Bieg Walentynkowy w dniu startu czyli 11 lutego 2018 roku jednak koszt Biegu wynosić będzie w tym dniu 20,00 zł

Dane do przelewu
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice
Nr konta bankowego: 29 1240 3044 1111 0010 6130 3077
Tytuł przelewu: Bieg Walentynkowy – imię i nazwisko uczestnika

8. Świadczenia dla zawodników

– Każdy zawodnik, który wystartuje i ukończy Bieg otrzyma ciepły posiłek.
– Każdy z zawodników weźmie udział w losowaniu nagród w konkursie.

9. Pozostałe informacje

Trasa Biegu nie będzie zamknięta dla osób niestartujących w Biegu czy pojazdów mechanicznych. Każdy z zawodników zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących przebywania i korzystania z terenów leśnych oraz do wykonywania poleceń organizatora.

10. Postanowienia końcowe

– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora
– Mile widziane Walentynkowe akcenty wśród uczestników

Brak możliwości komentowania