Regulamin Maksy Mila

REGULAMIN

VII Międzynarodowego Biegu Ulicznego

MAKSY MILA” ku czci Maksymiliana Marii Kolbego

I. CELE:
– upamiętnienie życia św. Maksymiliana Kolbego
– upowszechnienie masowego biegania,
– propagowanie zdrowego trybu życia,
– promocja miasta PABIANICE,
– promocja Związku Gmin Związanych z Życiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbe,
– zachęcenie do uprawiania sportu,
– wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,
– rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,
– popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej,

II. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363
biuro@pabianickipolmaraton.pl
www.pabianickipolmaraton.pl

Biuro czynne:
wtorki godz. 17.00 – 19.00


III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach


IV. TERMIN:
7 grudnia 2019 roku, godz. 18.00 – limit czasu 2,5 h


V. START I META:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3


VI. TRASA:
– dystans 16,670 km,
– trasa: ulice Pabianic i okolic miasta,
– trasa jest oznakowana (co 1 km), zabezpieczona,
– bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,
– nawierzchnia asfaltowa 99%,
– punkty odżywiania na 5 km i 10 km (woda, czekolada, banan),
– od godziny 18.00 do 20.30 w dniu 7 grudnia 2019 roku trasa będzie zamknięta lub dopuszczony będzie jednostronny ruch kołowy zgodnie z decyzją o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny. Uczestników obowiązuje limit czasowy wynoszący 2,5 h. Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 20.30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.


VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– W VII Międzynarodowym Biegu Ulicznym „MAKSY MILA” prawo startu mają osoby, które do dnia 7 grudnia 2019 roku ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),
– zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu,
– weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Biegu zlokalizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 czynnym
w następujących godzinach:

7.09.2019 r. (sobota) w godz. 16.00 – 17.30
(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura Biegu)

– podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
– podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w Biegu na własną odpowiedzialność,
– każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty
w widocznym miejscu (na piersi) przez cały czas trwania biegu,
– zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych,

– każdy zawodnik musi posiadać latarkę tzw. czołówkę oraz elementy odblaskowe


VIII. LIMIT ZAWODNIKÓW
–400 osób
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu

IX. POMIAR CZASU:

– pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta,

– brak numeru startowego lub chipa przy bucie będzie równoznaczny
z dyskwalifikacją zawodnika,

– po zakończonym biegu zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa organizatorowi,

– do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto,

– każdy zawodnik otrzyma po zakończonym marszu smsa z wynikiem.

X. KLASYFIKACJA:
W VII Międzynarodowym Biegu Ulicznym„MAKSY MILA” prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

1. Generalna
– kobiet
– mężczyzn

2. Wiekowa mężczyzn
M-16 – 16-19 lat (2003-2000)
M-20 – 20-29 lat (1999-1990)
M-30 – 30-39 lat (1989-1980)
M-40 – 40-49 lat (1979-1970)
M-50 – 50-59 lat (1969-1960)
M-60 – 60-69 lat (1959-1950)
M-70 – 70 lat i powyżej (1949 i starsi)

3. Wiekowa kobiet
K-16 – 16-19 lat (2003-2000)
K-20 – 20-29 lat (1999-1990)
K-30 – 30-39 lat (1989-1980)
K-40 – 40-49 lat (1979-1970)
K-50 – 50-59 lat (1969-1960)
K-60 – 60-69 lat (1959-1950)
K-70 – 70 lat i powyżej (1949 i starsze)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Najlepsi pabianiczanie
– Najlepsza pabianiczanka,
– Najlepszy pabianiczanin.

5. Dodatkowo
Dodatkowo drobne upominki otrzymają najstarszy mężczyzna i najstarsza kobieta, którzy ukończą Bieg

XI. NAGRODY:
W Biegu zawodnicy otrzymają nagrody:
a. w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – III:
dyplom + puchar
b. w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – III:
dyplom + puchar
c. każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal,
e. za zajęcie I miejsca w kategorii Najlepsi pabianiczanie: dyplom + upominek dla Najlepszej pabianiczanki i Najlepszego pabianiczanina,

XII. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:

za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Inessport lub Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice” oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej,
– za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania przelewu,
– opłata startowa nie podlega zwrotowi,

– opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay,

– po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez który należy dokonać opłaty startowej,

– płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności,

– opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa,

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

– opłata startowa obejmuje między innymi: numer startowy, agrafki, nagrody, posiłek regeneracyjny, obsługę medyczną, pomiar czasu, napoje, medal, toalety.

– zapisy internetowe kończą się w dniu 1.12.2019 roku lub do wyczerpania limitu miejsc

z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 65 roku życia,

 

Data

Wpisowe

I termin do 1.12.2019

20,00 zł

XIII. NOCLEGI I WYŻYWIENIE:
– koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie,
– dla osób chętnych zostanie przygotowana specjalna oferta cenowa w Hotelu „Włókniarz” MOSiR w Pabianicach,
– na trasie biegu na punktach żywieniowych zawodnicy otrzymają wodę i czekoladę,
– po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę oraz posiłek regeneracyjny. Posiłek regeneracyjny wydawany jest na podstawie bonu, który znajduje się na numerze startowym.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną
na trasie, starcie i mecie,
– organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe,
– organizator zapewnia toalety i natryski na starcie i mecie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce
na trasie biegu wynikające z winy uczestników,
– uczestnicy otrzymują przed biegiem chip, który należy przywiązać do buta. Chip należy zwrócić po zakończeniu biegu,
– uczestnicy równolegle z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie Stowarzyszenia, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, FB Stowarzyszenia, stronie organizatorów i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu, – pisemne protesty można zgłaszać w Biurze po zakończeniu zawodów,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Wersja do pobrania

Brak możliwości komentowania